Tags: قمر درعقرب

Way In Building & Civil Construction

مشاوره مسائل شرعي و ديني

نکته ای که درباره مسئله قمر در عقرب باید بیان کرد، آن است که بنابر روایات، منظور از عدم ازدواج در این مدت، اجرای صیغه عقد است؛ یعنی صیغه عقد را در این ایام انجام ندهیم.

«قمر در عقرب» از واژه هایی است که در روایات به آن اشاره و دستوراتی برای آن ذکر شده است؛ به همین دلیل خدمت حجت الاسلام والمسلمین زمانی قمشه ای از شاگردان علامه حسن زاده آملی و متخصص در مباحث نجوم، ریاضیات و هندسه رفتیم تا گپ و گفتی از چرایی «قمر در عقرب» و تأثیرات آن در زندگی بشر انجام دهیم.

Read More